close
تبلیغات در اینترنت
و در آن روز از نعمت ها سوال می شود....
منوی اصلی
آیدی مدیر وبلاگ
آرشیو وبلاگ
منوی اضافه
  • متن

ای قوم به حج رفته کجایید کجایید معشوق همین جاست بیایید بیایید

معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار در بادیه سرگشته شما در چه هوایید


گر صورت بیصورت معشوق ببینید هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شماییدده بار از آن راه بدان خانه برفتید یک بار از این خانه بر این بام برآیید


آن خانه لطیفست نشان
هاش بگفتید از خواجه آن خانه نشانی بنمایید


یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدیت یک گوهر جان کو اگر از بحر خداییدبا این همه آن رنج شما گنج شما باد افسوس که بر گنج شما پرده شمایید
اى فرزندان آدم جامه خود را در هر نمازى برگیرید و بخورید و بیاشامید و[لى] زیاده‏روى مکنید که او اسرافکاران را دوست نمى‏دارد اعراف آیه 31


و چون بخواهیم شهرى را هلاک کنیم خوشگذرانانش را وا مى‏داریم تا در آن به انحراف [و فساد] بپردازند و در نتیجه عذاب بر آن [شهر] لازم گردد پس آن را [یکسره] زیر و زبر

سوره اسرا آیه 16

صفحات وبلاگ