close
تبلیغات در اینترنت
یازده نکته در مدیریت زمان
منوی اصلی
آیدی مدیر وبلاگ
آرشیو وبلاگ
منوی اضافه
  • متن

زمينه:  مديريت زمان اشاره: آیا نیاز دارید که زمان خودتان را بیشتر برنامه ریزی کنید ؟ آیا می خواهید بیشتر و بهتر و و کاراتر از قبل عمل کنید؟ آیا وقت زیادی را برای انجام کار کم هدرمی دهید؟ آیا وقت زیادی برای کاری می گذارید اما آن را نمی توانید تمام کنید ؟

چکیده: 

 

آیا نیاز دارید که زمان خودتان را بیشتر برنامه ریزی کنید ؟

آیا می خواهید بیشتر و بهتر و و کاراتر از قبل عمل کنید؟

آیا وقت زیادی را برای انجام کار کم هدرمی دهید؟

آیا وقت زیادی برای کاری می گذارید اما آن را نمی توانید تمام کنید ؟

 

اینها و صدها سوالات مشابه دیگری وجود دارند که شاید در ذهن شما باشد .

ما در این مقاله برآنیم تا 11 مورد ازمهمترین نکات مهم را که در مدیریت زمان مطرح است را برایتان بیان کنیم.

نکاتزیادی در این مورد گفته شده است .اما ویژگی خاصی که این مقاله نسبت بهدیگر مقاله ها دارد زود بازده بودن آن است و اینکه در مدت زمان اندک نتیجهفوق العاده بگیرید.

 

مقدمه:

تواناییمدیریت زمان بیشتر قابل توجه افرادی هست که در چند شرکت تجاری کوچک مشغولبه فعالیت هستند و می خواهند از حد اکثر زمان ممکن استفاده کنند. ما دراین مقاله قصد برآن داریم که 11 نکته از نکات مهم و عملی مدیریت زمان رابرایتان بیان کنیم تا با استفاده از این نکات بتوانید زمان خود را بهبهترین وجه مدیریت کنید و حد اکثر استفاده را از زمان موجود ببرید .

 

 

 

 نکات کاربردی مدیریت زمان عبارتند از:

 

 

1)بدانید که مدیریت زمان یک دانش خودی است .

همانطور که می دانیم هر روز 24 ساعت است و این 24 ساعت ثابت است پس ما بایدزمان خودمان را تنظیم کنیم . ما هرگز نمی توانیم این 24 ساعت را کم و زیادکنیم اما می توانیم با برنامه ریزی صحیح و مناسب میزان استفاده خود را کمیا بیشتر کنیم . همگی این قدرت را داریم که خودمان را مدیریت کنیم و میتوانیم کارهایی را که باید در طول 24 ساعت انجام دهیم را برنامه ریزی کنیم.

 

 

 

2) پیدا کنید که در کجا زمان هدر می رود . مانمی توانیم ادعا کنیم که کاملا" از زمان خود استفاده می کنیم، بلکه مقداریاز زمان از دست ما هدر می رود که اگر بتوانیم این زمان را نیز کنترل کنیم،می توانیم برای این زمانی که با مدیریت زمان صرفه جو.یی کرده ایم برایکارهای گوناگون استفاده کنیم.

 

 

3) هدفهایی از مدیریت زمان را برای خود ایجاد کنند .

توجه کنید که تمرکز بر روی مدیریت زمان باعث می شود که اخلاق و رفتار شما عوض شود نه اینکه  زمانرا عوض می کند . اولین قدم در مدیریت زمان ، زمانی حاصل می شود که اوقاتیکه هدر می دهید را از برنامه خود حذف کنید . اگر بتوانید زمانی را که هدرمی دهید حذف کنید بدانید که اولین قدم در مدیریت زمان را برداشته اید .

 

 

4) یک طرح مدیریت زمان را الگو قرار دهید .

یکطرح در مدیریت زمان برای خود انتخاب کنید و در آن اهداف واضح و اولویتها یخود را در آن بنویسید و بعدا"این اولویتها و هدفها را مرتب کنید و تنظیموقت کنید واولویتهای غیر ضروری را حذف کنید . آنها یی که بلند مدت اند وآنهایی که کوتاه مدتند و زود بازده اند را مشخص کنید و به طور خلاصه، طرحشما باید تمامی ضوابط و اصولی  راکه در مدیریت زمان مهم است را، دربرداشته باشد وطرح را طوری تهیه  کنید تا ،دست یافتنی باشند تهیه یک جدول زمانی  نباید به صورت انتزاعی و دور از ذهن باشند. هرگز از طرح جدول زمانی تقلید کورکورانه نکنید . مثلا" فرد X یک طرح مدیریت زمان دارد و شما از روی آن کپی برداری کنید .

 

 

الگو برداری کنید اما کپی برداری نکنید .

 

 

تهیه طرح باعث می شود که در طول اجرای برنامه خود دچار استرس و نگرانی نشوید.

 

 

 

5) از ابزارهای جانبی مدیریت زمان استفاده کنید .

از سخت افزارها و نرم افزارهای کاربردی در زمینه مدیریت زمان، حتما" استفاده کنید . مثل Out look

ایننرم افزار باعث می شود که شما بتوانید به راحتی تمام برنامه های خود را بهطور روزانه ، هفتگی ، و یا ماهانه ، در آن وارد کنید و خیلی راحت بتوانیدبه برنامه هایتان برسید .

یکیاز کارهایی که زمان بر است پاسخ دادن به نامه هایی با موضوع یکسان است ایننرم افزارقادر است به طور اتوماتیک پاسخگویی به این نوع نامه ها را انجامدهد . وبه عنوان دستیار حرفه ای برای شما کار کند.

 

 

6) کارهای خود را اولویت بندی کنید .

اولویت بندی همان طور که گفته شد.برایتان مهم است . و باعث می شود اولین و آخرین اولویتهای برنامه ای و کاری خود را بدانید .

 

 

7) تفویض اختیار کنید .

هموارهیاد بگیرید که کارهایتان را به دیگران تفویض اختیار کنید . هیچ وقتپیشتازی و تکروی نکنید . کارهایی را که دیگران قادر به انجام صحیح آنهستند به عهده آنها بگذارید و خودتان کارهای کلیدی را انجام دهید .

 

 

هیچ وقت فکر نکنید شما باید تمام کارها را انجام دهید.

 

 

8) کارهای تکراری را به دیگران واگذار کنید .

این بند در واقع ادامه بند هفت است هر چقدر کارها تکراری باشد، اینکه بتوان خیلی راحت به دیگران واگذار شود بیشتر است .

 

 

9) محدوده زمانی تعیین کنید .

بعضی از کارها هستند که بسیار وقت گیرو تکراری هستند. مثل پاسخ دادن به نامه ها و...

به همین دلیل روزانه حداکثریک ساعت برای پاسخ دادن به نامه ها و کارهای تکراری صرف کنید نه بیشتر.

 

 

10) مطمئن باشید که سیستم شما سازماندهی شده است .

اگروقت زیادی را صرف بررسی فایلها ی کامپیوتری خود می کنید، از یک سیستممدیریت فایل استفاده کنید . یک سیستم مدیریت فایل باعث می شود که شمابتوانید در مدت زمان کمتری ، دسترسی به اطلاعات زیادی داشته باشید .

همچنینبا برنامه ریزی یک سیستم مدیریت فایل، شما می توانید فقط به اطلاعاتی کهنیازبه دسترسی دارید ،دسترسی داشته باشید و خود را در میان انبوهی از نامهها و اطلاعات در گیر نکنید .

 

 

11)وقت خود را با منتظر شدن بیهوده، هدر نکنید .

هم خودتان سر وقت حاضر شوید و هم از دیگران انتظار داشته باشید که سر وقت  در قرار ملاقات حاضر شوند.مطمئن باشید که شما وقت اضافی برای هدر دادن در انتظارات بیهوده را ندارید .

 

 

مهم این نیست که در کدام قرار ملاقات هستید، مهم این است که سر وقت حاضر شوید .

 

 

 

نتیجه گیری

باپیروی از اصول مدیریت زمان ،مهار زمان را می توانیم در اختیار بگیریم وبتوانیم خودرا هماهنگ سازیم و از دوباره کاریها و هدر دادن وقت طلایی خودکه یکی از مهمترین سرمایه زندگی هر فرد می باشد جلوگیری کنیم .

مدیریتزمان کاری شدنی است، اما مستلزم تلاش و ممارست و تمرین مستمر است،که باکوشش و پیروی از اصول فوق الذکر بتوانید آنها را در زندگی روزمره خود بهکارگیرید،واز وقت خود حداکثر استفاده را ببرید.

صفحات وبلاگ