close
تبلیغات در اینترنت
دو راه کم هزینه برای افزایش فروش
منوی اصلی
آیدی مدیر وبلاگ
آرشیو وبلاگ
منوی اضافه
  • متن

زمينه:  بازاريابی اشاره: بسیاریاز شرکته روزانه فاکتورهایی را صادر می کنند که به جاهای مختلف ارسال میشود. فاکتورها معمولا بارها دست به دست می شوند تا به دست پرداخت کننده آنمی رسند.
تبدیل فاکتور به ابزاری برای فروش
بسیاریاز شرکته روزانه فاکتورهایی را صادر می کنند که به جاهای مختلف ارسال میشود. فاکتورها معمولا بارها دست به دست می شوند تا به دست پرداخت کننده آنمی رسند. اخیرا تبلیغ یکی از شرکت های معروفی که دوره های مدیریتی برگزارمی کند را در وب سایتم گذاشتم. سپس فاکتور را فرستادم، این فاکتور بایدتوسط چندین نفر تایید که شد که شامل فرد سفارش دهنده آگهی که یکی ازمدرسان بود، مسئول امور مالی و سپس فردی که چک ها را صادر می کرد بودند.این موضوع فرصت خوبی را فراهم می کند تا به چندین نفر معرفی شوید. البتهشاید این افراد با کسب و کار شما آشنا باشند ولی به تمامی توانایی ها وامکاناتی که ارائه می کنید واقف نباشند.

مثلا ما برای محصولاتآموزشی مشتریان زیادی داریم و اخیرا کارگاه های آموزشی حضوری برگزار میکنیم ولی بسیاری از مشتریان ما این موضوع را نمی دانند. پس با فاکتور حتیمی توانید خدمات و محصولات جدید را معرفی کنید. حتی می توانید تغییرات رادر فاکتور منعکس کنید. مثلا اگر قیمتها تغییری کرده است یا گاهی فروش فوقالعاده برگزار می کنید این موارد را در فاکتور منعکس کنید.

ابتکاریکه یکی از شرکتهای کامپیوتری انجام داد این بود که با هر فاکتور یکی ازاعضای شرکت را معرفی می کرد و حتی عکس او را در پایین فاکتور چاپ می کرد.این کار در مشتری احساس خوبی را ایجاد می کند و در مراجعات بعدی مشتریاحساس نزدیکی بیشتری را می کند.

حتی می توانید کاری کنید که دریافتفاکتور برای مشتری به تجربه ای لذت بخش تبدیل شود. مثلا همراه فاکتورمطالب خواندنی و آموزشی کوتاهی را بفرستید تا مشتری از آنها استفاده کند.

اگرامکانات بیشتری در اختیار دارید از فاکتورهای رنگی استفاده کنید تا تاثیربهتری از شما به جای بگذارد. بسیاری از خریداران ما هیچگاه به محل کارمانمراجعه نکرده اند و تنها چیزهایی که از کسب و کارمان می بینند محصولات وفاکتورهای آنها است.

 سیستم انتظار تلفنی را به درآمد تبدیل کنید.
مشتریاناز منتظر ماندن متنفرند. اگر از سیستمهای پاسخگوی تلفنی استفاده می کنید ومشتریان باید لحظاتی منتظر بمانند تا بتوانند با شخص موردنظر صحبت کنند،از این فرصت استفاده کنید. در لحظات انتظار بجای پخش موسیقی به معرفیمحصولات و خدمات شرکت بپردازید. اگر کسب و کار خود را به تازگی آغاز کردهاید با اینکار می توانید ذهنیت خوبی را در مشتری ایجاد کنید و مشتری احساسخواهد کرد که با شرکت بزرگی تماس گرفته است.

در زمانهایی که شرکتتعطیل است بجای آنکه بگویید لطفا پیام خود را بگذارید می توانید به معرفیشرکت پرداخته سپس از مشتری بخواهید پیام بگذارد.

در تهیه پیاممناسب همواره بیاد داشته باشید که مشتریان بسیار پر مشغله هستند. بجایگفتن مقدمه و یا مطالبی که مشتری از آن آگاه است، مستقیما به خدمات ومحصولات بپردازید. پیام را تا حد ممکن کوتاه و قابل فهم نگه دارید.مشتریان هیچگاه فرصت ندارند تا مثلا 10 دقیقه به توضیحات ضبط شده شما گوشکنند.

برای دلنشین تر شدن پیام می توانید آنرا با موسیقی ملایمی همراه سازید.

صفحات وبلاگ